Ciężarówki na zagranicznych tablicach rejestracyjnych często są kontrolowane przez włoską policję. Ma to miejsce w szczególności na północy kraju, gdzie przebiegają jedne z najważniejszych szlaków transportowych Europy. Kierowcy samochodów ciężarowych przewożących różnego rodzaju towary powinni więc orientować się w przepisach Kodeksu Drogowego we Włoszech i wiedzieć, dlaczego ich pojazdy mogą zostać zatrzymane przez policję oraz jak poradzić sobie w takiej sytuacji.

Na czym polega zatrzymanie ciężarówki we Włoszech?

Zatrzymanie pojazdu we Włoszech następuje poprzez odstawienie samochodu na parking policyjny, gdzie jest on zabezpieczony do czasu, gdy istnieją ku temu przesłanki. Przez ten okres samochód generuje straty ze względu na niemożność jego użycia, jak również z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu przewożonych towarów. Warto też zaznaczyć, że na kierowcy leży obowiązek opłacenia kosztów holowania pojazdu na policyjny parking, a także opłaty za ten parking przez okres zatrzymania ciężarówki.

Straty i koszty można jednak zminimalizować, a często nawet ich uniknąć dzięki odpowiedniej reakcji w momencie zatrzymania ciężarówki we Włoszech. Ważne jest również wsparcie kompetentnego prawnika, który posługuje się językiem włoskim i specjalizuje się w tamtejszym prawie. Dzięki szybkiej reakcji lokalnego adwokata możliwe jest nie tylko obniżenie kosztów związanych z zatrzymaniem pojazdu we Włoszech oraz zmiana parkingu na tańszy, ale także zorganizowanie przeładunku przewożonych dóbr celem ich dalszego przewozu, co może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem organów policji.

Warto wiedzieć, że od momentu zatrzymania ciężarówki we Włoszech kierowca nie ma dostępu do pojazdu, chyba że włoska policja wyrazi na to zgodę. Ważne jest zatem, żeby zabrać z niego wszystkie niezbędne dokumenty oraz rzeczy osobiste, zanim tir zostanie odholowany na policyjny parking. Co ważne, sam przeładunek towarów również wiąże się z uzyskaniem stosownego pozwolenia. Wymagania związane ze spełnieniem wszystkich obowiązków oraz sposoby rozwiązania zaistniałej sytuacji najlepiej wyjaśni polski prawnik we Włoszech. Warto zatem zasięgnąć profesjonalnej pomocy, by mieć gwarancję sprawnego i możliwie jak najszybszego rozwiązania problemu.

Jakie są najczęstsze powody zatrzymania samochodu we Włoszech?

Wśród najczęstszych powodów zatrzymania ciężarówki we Włoszech wymienia się: brak licencji międzynarodowej, brak dokumentacji związanej z licencją, nieodpowiednio wypełniony dokument CMR, niezgodność z prawem wykonywania kabotażu, jak również brak świadectwa kierowcy (jeśli jest on narodowości spoza Unii Europejskiej). Ogólnie rzecz biorąc, zatrzymanie pojazdu we Włoszech może mieć miejsce na wskutek bezpośredniej sankcji, która wynika z naruszenia konkretnego przepisu lub sankcji pośredniej, która wiąże się z brakiem możliwości wyegzekwowania kary bezpośredniej (dla przykładu, w sytuacji, w której kierowca nie może zapłacić od razu mandatu).

Jeżeli zatrzymanie ciężarówki we Włoszech ma związek z sankcjami bezpośrednimi, to najczęściej stanowi ono skutek złamania art. 46 ustawy 298/74, która dotyczy zezwoleń na międzynarodowy przewóz towarów. Przepis ten może być interpretowany na wiele sposobów, natomiast włoska policja podchodzi niezwykle skrupulatnie do sprawdzania jego przestrzegania przez kierowców podczas każdej kontroli. Nawet z pozoru nieduże braki w dopełnieniu formalności mogą więc wiązać się z zatrzymaniem pojazdu we Włoszech, jak również z dotkliwą karą. Dla przykładu, brak listu przewozowego CMR może kosztować przewoźnika nawet 5 tysięcy euro.

Ważną informacją dla kierowcy jest to, że jeżeli opłaci on mandat, to równocześnie „przyznaje się” do popełnionego wykroczenia i tym samym zamyka sobie drogę odwołania od mandatu oraz kary zatrzymania pojazdu. W takiej sytuacji zatrzymanie ciężarówki we Włoszech trwa 3 miesiące, a kierowca ma zakaz wyjazdu z kraju. W związku z tym przed opłaceniem mandatu dobrze jest skontaktować się z polskim prawnikiem przebywającym na terenie Włoch, który doradzi, co można zrobić, by odzyskać pojazd i uniknąć kary.

Co ważne, kierowca, którego pojazd jest zatrzymany z jednego z powyższych powodów, musi liczyć się także nałożeniem na niego dodatkowych kar, które stanowią konsekwencję złamania przepisów Kodeksu Drogowego.

Co zrobić, gdy dojdzie do zatrzymania pojazdu?

Aby móc odwołać się od nałożonej kary i konieczności zatrzymania ciężarówki we Włoszech, kierowca może wpłacić kaucję (versata a titolo di cauzione) – w sytuacji pozytywnego zakończenia sprawy związanej z odwołaniem pieniądze zostaną mu zwrócone. Pojazd może być wówczas odstawiony na prywatny parking (nie policyjny). Takie rozwiązanie pozwala przewoźnikowi zaoszczędzić na kosztach za holowanie pojazdu i przetrzymywanie go na parkingu policyjnym. Opłacenie mandatu oznacza natomiast, że kierowca przyznaje się do winy i tym samym zamyka sobie drogę do odwołania.

W związku z tym jedyną możliwością na uzyskanie zwolnienia od nałożonej kary za zatrzymanie ciężarówki we Włoszech jest złożenie pisemnego odwołania do Sędziego Pokoju lub Prefekta, które musi być przygotowane w języku włoskim. W pierwszym przypadku odwołanie przygotowuje się bezpośrednio w Kancelarii Sędziego w okresie do 60 dni od samego zdarzenia. Odwołanie do Prefekta składa się natomiast w Prefekturze (Preffetura) lub w Urzędzie Policji Drogowej (Ufficio di Polizia Stradale) i mamy na to maksymalnie 60 dni. W obu sytuacjach najlepiej jest skorzystać z pomocy polskiego prawnika mówiącego po włosku, który zna tamtejsze prawo i zadba najlepiej o interesy klienta, wybierając rozwiązanie oferujące najkorzystniejsze rezultaty i najmniejsze koszty.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z zatrzymaniem ciężarówki we Włoszech. Doradzamy kierowcom zatrzymanych ciężarówek, a także aktywnie reprezentujemy ich przed organami odwoławczymi. Oferujemy pomoc w języku polskim, włoskim i angielskim, co znacznie ułatwia komunikację zarówno z włoskimi organami odwoławczymi, jak i klientami, którzy często nie znają języka włoskiego. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią drogą
mailową telefoniczną oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny u dołu strony głównej. Współpracujący z nami prawnik skontaktuje się z Państwem i udzieli pomocy na terenie całych Włoch, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło zatrzymanie.