Zatrzymanie pojazdu we Włoszech od 2,5 tony do 3,5 tony – Nowości wprowadzone przez pakiet mobilności 2022.

Od 22 maja 2022 r. „licencja wspólnotowa” wymagana jest również dla pojazdów o masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony. W związku z Reg.(UE) n°1055/2020 wynika, ze aby kontynuować lub rozpocząć wykonywanie transportu międzynarodowego pojazdami o masie maksymalnej przekraczającej 2,5 tony do 3,5 tony, obowiązkowe jest posiadanie „licencji wspólnotowej” i posiadanie odpowiedniej „poświadczonej kopii” w pojeździe.

Nie wszyscy wiedzą że, konsekwencją tego przepisu jest również wymóg świadectwa kierowcy.

Nie należy lekceważyć więc tego aspektu związanego z rozszerzeniem wymogu licencji wspólnotowej dla pojazdów do których jest wystarczające prawo jazdy kategorii B, od 2,5 t do 3,5 t. Jeżeli kierowca jest pracownikiem na umowę i nie jest obywatelem Unii Europejskiej oraz nie jest rezydentem długoterminowym, przy prowadzeniu pojazdu poza terytorium kraju, w którym znajduje się siedziba firmy transportowej, należy obowiązkowo mieć przy sobie, oprócz poświadczonej kopii licencji wspólnotowej, także świadectwo kierowcy, dokument wydany pracodawcy, potwierdzający regularne zatrudnienie pracownika.

Kary za brak licencji wspólnotowej lub brak świadectwa kierowcy, są również wystosowywane według artykułu 46 ustawy 298/74 czyli karą pieniężną w wysokości 4.130 oraz zatrzymaniem pojazdu na 3 miesiące.

W związku z obowiązkiem posiadania od 21 maja 2022 r. licencji wspólnotowej na wyżej wymienione pojazdy, nie należy zapomnieć również o kolejnej nowości w pakiecie mobilności: obowiązkiem wyposażenia pojazdów od 2,5 do 3,5 tony w tachografy cyfrowe. Obowiązek ten zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 r. dla pojazdów, w tym wszelkich przyczep lub naczep, o masie przekraczającej 2,5 tony, wykorzystywanych do przewozu towarów w operacjach międzynarodowych lub kabotażowych.

Kolejną ważną zmianą jest kabotaż. Nowe rozporządzenie wprowadza bowiem „okres postoju”, zgodnie z którym przewoźnik, który wykonał dozwolone przewozy kabotażowe (czyli 3 przewozy kabotażowe, w ciągu tygodnia od rozładunku transportu międzynarodowego wjeżdżającego do kraju przyjmującego) nie może wykonywać innych przewozów kabotażowych przez kolejne 4 dni w tym samym Państwie.

Kolejną nowością jest wprowadzenie Rankingu ryzyka który jest nadawany międzynarodowej firmie przewozowej przez Państwa członkowskie, które korzystają z systemu wymiany informacji (ERRU), który pozwala na nałożenie kary niezależnie od kraju popełnienia naruszenia.

Przewoźnicy są sklasyfikowani w jednej z następujących kategorii ryzyka:

  •     szary pasek: nigdy nie przeprowadzono kontroli;
  •     zielony pasek: niskie ryzyko;
  •     żółty pasek: średnie ryzyko;
  •     czerwony pasek: wysokie ryzyko.

Obliczenia uwzględniają liczbę przeprowadzonych kontroli zarówno pojazdów na drodze, jak i wewnątrz firmy.

We wszystkich przypadkach powyżej wymienionych radzimy konsultacje z nasza Kancelarią aby wybrać wspólnie najskuteczniejszą drogę obrony przy zatrzymaniu przez włoską policję.