prawo pracy we włoszechPrawo pracy we Włoszech

Najczęściej występujące w praktyce sprawy z zakresu prawa pracy we Włoszech to brak zapłaty za wykonaną pracę, mobbing w pracy oraz bezzasadne zwolnienie pracownika.

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma przedsądowe i procesowe, a także reprezentuje pracodawców lub pracowników w sporach przed Sądem.

Prawo ubezpieczeń społecznych – inail inps

Kancelaria udziela również pomocy polakom którzy przepracowali na zatrudnieniu okres niezbędny do otrzymania emerytury we Włoszech, biorąc pod uwagę również lata przepracowane ewentualnie w Polsce oraz tam opłacane składki.

Współpracując z zaufanymi Patronatami i CAF (Centro di assistenza fiscale), Kancelaria służy za pośrednika w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych reprezentując ubezpieczonych w sprawach dotyczących postępowań przed organami rentowymi (INPS, INAIL) i odwołań od decyzji tych instytucji.

Pomaga również w odzyskaniu należności w przypadku ogłoszenia upadłości firmy dawcy pracy lub innych postępowań dotyczących spółek w kryzysie finansowym (np. concordato preventivo, amministrazione straordinaria).