prawo spadkowe we włoszechPrawo spadkowe we Włoszech

Kancelaria udziela pomocy prawnej przy dziedziczeniu spadku we Włoszech oraz służy poradą prawną w sprawach podatkowych od poświadczenia spadkowego, polegając na profesjonalistach i kancelariach notarialnych.

Poświadczenie spadkowe jest dokumentem, w którym potwierdza się status spadkobiercy. We Włoszech musi ono zostać złożona w przeciągu roku od śmierci spadkodawcy, inaczej zostanie nałożona kara pieniężna za opóźnienie złożenia poświadczenia.

Spadkobierca może przedstawić poświadczenie spadkowe na przykład bankowi, aby mieć dostęp do pieniędzy na odziedziczonym rachunku bankowym, lub urzędnikowi rejestru gruntów, aby zmienić tytuł własności do odziedziczonego domu.

Zwykle w przypadku transgranicznych spraw spadkowych mogą mieć uprawnienia do rozstrzygania spraw dotyczących dziedziczenia organy kilku państw (na przykład organy państwa obywatelstwa zmarłego i organy państwa ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego). Jeśli obywatelstwo lub ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego było włoskie, właściwy organ do złożenia deklaracji spadkowej oraz opłacenia podatku leży we Włoszech.

Na ogół prawem właściwym dla dziedziczenia będzie prawo państwa ostatniego zwykłego pobytu. Jednak planując kwestie dziedziczenia, można dokonać wyboru, aby do sprawy spadkowej zamiast prawa państwa ostatniego zwykłego pobytu, zastosowanie miało prawo państwa obywatelstwa.

Oczywiście powstają komplikacje jeśli osoby które dziedziczą posiadają inne obywatelstwo np. polskie oraz mają miejsce zamieszkania w Polsce. W tym przypadku, jeśli dziedziczą spadek w formie np. sumy pieniężnej (zapis), mają obowiązek opłacenia podatku we Włoszech jak i w Polsce.

Podatek od spadku we Włoszech – w przypadku zapisu, czy od podatku który jest do zapłacenia w Polsce, można odjąć podatek który został zapłacony we Włoszech?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Nie przewidują tego zarówno przepisy międzynarodowe (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania) jak i krajowe. Zatem po pierwsze będzie trzeba zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i we Włoszech (jeżeli włoskie prawo przewiduje taki podatek) oraz nie ma możliwości zaliczyć włoskiego podatku w koszty uzyskania przychodu w Polsce. Niestety umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zasadniczo nie dotyczą podatku od spadków.

W ramach usług:

  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  •  stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • podważenie testamentu.

Zapraszamy na konsultacje w sprawie prawa spadkowego we Włoszech. 

+39 348 694 1377 | info@emiliakruk.com