prawo międzynarodowe włochy

Prawo międzynarodowe – Włochy

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach o charakterze międzynarodowym, dla których właściwy jest sąd włoski, w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych oraz gospodarczych.

W szczególności w sprawach karnych, w których został wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) oraz w sprawach o ekstradycję które odbywają się we Włoszech, Kancelaria oferuje reprezentację przed Sądami.

W przypadku gdy doszło do naruszenia praw człowieka, zakres świadczonej przez Kancelarię obsługi obejmuje również reprezentację przed Europejskim Trybunalem Praw Człowieka w Strasburgu.

Oferujemy reprezentację w zakresie uregulowanym m.in. w Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19 czerwca 1980 roku (Rzym I), m.in. umowy przewozu towarów, umowa przewozu pasażerów, umowy konsumenckie.

Doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości we Włoszech.

Prowadzimy również sprawy z zakresu międzynarodowych postępowań cywilnych: