prawo karne we włoszech

Prawo karne we Włoszech

Oferujemy pomoc prawną i porady w zakresie prawa karnego, broniąc praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym lub osób obrażonych przez przestępstwo, będących stroną cywilną w postępowaniu karnym.

Zatrudniamy zaufanych rzeczoznawców, ekspertów w swojej dziedzinie pracy. Już od fazy dochodzenia obronnego ważne jest ustanowienie dobrze skoordynowanej strategii obronnej, w której prawnik „przejmuje stery” zespołu specjalistów, koordynując pracę każdego z nich, tak aby każdy aspekt został przeanalizowany (na przykład biegli, zgodnie z wskazówkami adwokata mogą przedstawić ekspertyzę, a także być przesłuchiwani na przesłuchaniu w charakterze świadka w celu podkreślenia aspektów obrony oskarżonego / strony cywilnej, które „umknęły” Prokuratorowi).

Oferujemy nasze usługi w celu ochrony osób o różnych rolach (podejrzani, oskarżeni, ofiary przestępstw) w postępowaniach karnych na terenie całego kraju, korzystając z rozległej sieci naszych zaufanych korespondentów. Przykładowo zapewniamy porady i obronę przed prokuratorami, sądami, sądami apelacyjnymi i sądem kasacyjnym w następujących sprawach:

  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i osobom (obowiązki w zakresie pomocy rodzinie, obrażenia ciała, przemoc, zabójstwa itp.);
  • Przestępstwa majątkowe (kradzież, rozbój, oszustwo, wymuszenia, zniszczenia itp.)
  • Wypadki i ochrona bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • Przestępstwa przeciwko wymierzaniu sprawiedliwości (symulacja przestępstwa, oszczerstwa itp.)
  • Przestępstwa urzędnicze (oszustwa, korupcja, fałszywe księgowanie itp.)
  • Przestępstwa korporacyjne i upadłościowe
  • Przestępstwa administracyjne podmiotów zależnych od przestępstwa D. Lgs. 231/2001.