odszkodowania we włoszechOdszkodowania we Włoszech

We Włoszech, jak i w Polsce, w razie wystąpienia szkody poszkodowanemu przysługuje od osoby odpowiedzialnej za jej powstanie szereg roszczeń, które mają na celu zrekompensować poniesiony przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy czy też doznany uszczerbek na zdrowiu (zadośćuczynienie, które stanowi rekompensatę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych).

Osobom poszkodowanym w wypadkach zwykle przysługuje jednocześnie roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w procesie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu przed sądem, na każdym etapie obejmującym analizę sprawy, zgłoszenie szkody, negocjacje z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody oraz sporządzanie pism i reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Oferujemy pomoc przy odszkodowaniach we Włoszech:

  • powypadkowych,
  • za błąd medyczny,
  • za wypadki przy pracy,
  • z tytułu innych zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
  • za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie.