windykacja należności włochyKancelaria reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze od chwili wystąpienia z wezwaniem do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe aż do skutecznej egzekucji.
Konieczne jest podjęcie szybkich działań, tak by pozbawić dłużnika szansy na wyzbycie się majątku, z którego mogłaby nastąpić spłata zadłużenia.

W ramach usług oferujemy:

  • postępowanie przedsądowe
    (analiza oraz wezwania do zapłaty, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu)
  • postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika
  •  postępowanie przed sądem
  •  postępowanie egzekucyjne