W ramach pomocy w zaistniałej sytuacji na Ukrainie, Kancelaria Avv. Emilia Kruk z siedzibą we Włoszech pomaga bezpłatnie w odzyskaniu prawa jazdy zatrzymanego na terenie Włoch dla kierowców z Ukrainy którzy często są zatrudniani przez polskie firmy transportowe.

Prawo jazdy kierowcy może zostać zatrzymane przez Policje przy niektórych wykroczeniach włoskiego kodeksu drogowego.

Prawo jazdy zostaje zatrzymane we Włoszech przy następujących wykroczeniach:

– art. 6 Naruszenie, pojazdami używanymi do przewozu rzeczy, zakazu ruchu ustanowionego przez prefekta;

 • 10, Wykonywanie transportu nadzwyczajnego lub kierowanie pojazdem zakwalifikowanym jako wyjątkowy bez zezwolenia lub z naruszeniem określonych wymagań lub ograniczeń nałożonych przepisami;
 • 86, Korzystanie z pojazdu w służbie publicznej z kierowcą lub taksówką bez uzyskania wymaganej licencji;
 • 117, Przekraczaj ograniczenia dotyczące jazdy lub prędkości nałożone przez kodeks drogowy (tylko dla początkujących kierowców);
 • 125, Prowadzenie pojazdu, dla którego wymagane jest prawo jazdy kategorii innej niż posiadana;
 • 142/9, Przekroczenie ograniczeń prędkości o ponad 40 km/h;
 • 143/12, Jazda pod prąd podczas pokonywania zakrętów lub w każdym innym przypadku słabej widoczności lub gdy droga jest podzielona na kilka oddzielnych pasów.
 • 148, Wykonywać manewry wyprzedzania bez przestrzegania zakazów, o których mowa w pkt 9, 10, 11, 12, 13, 14;
 • 168, Nie przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu towarów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne;
 • 176/1 lett c), Jazda po pasie awaryjnym;
 • 176/1 lett. d), Jazda po pasie do zmiany prędkość;
 • 179, Jazda pojazdem bez tachografu lub dowodu rejestracyjnego lub gdy nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • 186/2 lett. a), Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ze stężeniem alkoholu we krwi wyższym niż 0,5 i nie wyższym niż 0,8 g/l;
 • 189/5 lett. a), Niedopełnienie obowiązku zatrzymania się w razie wypadku z poważnymi uszkodzeniami pojazdów;
 • 213, Odmówienie przejęcia straży nad pojazdem, który został zatrzymany administracyjny lub nielegalne poruszał się pojazdem, który został zarekwirowany;
 • 214, Odmówienie przejęcia straży nad pojazdem, który został zatrzymany administracyjny;
 • 217, Nielegalnie poruszać się w okresie zawieszenia dowodu rejestracyjnego.

Procedury przewidują zatrzymanie prawa jazdy które jest wysyłane do lokalnej Prefektury a następnie do ukraińskiego Konsulatu który do tej pory wysyłał prawo jazdy do motoryzacji które je wydała.

Avv. Emilia Kruk zobowiązuje się do kontaktu z Prefekturą zanim prawo jazdy zostaną wysłane do Konsulatu celem ich otrzymania aby następnie odesłać je na adres np. w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu.

Avv. Emilia Kruk