Jakie prawa przysługują pracującym we Włoszech polakom?

W skrócie można powiedzieć że te same co włoskim pracownikom. Problem jednak leży w tym że sytuacja jest w ciągłej zmianie więc nawet włoski pracownik tak naprawdę nie wie co ma robić. Dekret z mocą ustawy n. 18 z 17 marca 2020 r. („Cura Italia”) przewiduje pomoce w formie zasiłków ale jeszcze nie zostały uaktywnione linki na stronie ubezpieczenia społecznego INPS aby o nie wystąpić.

Jakie pomoce zostaną przyznane przez INPS? Ile, kiedy i komu.

Do tej pory wiadomo że zostanie przyznane 600 euro za marzec (prawdopodobnie podobne sumy zostaną przyznane również za kwiecień i kolejne miesiące do czasu zakończenia okresu zagrożenia zarażeniem się wirusem Covid-19).
Od 1° kwietnia na stronie INPS będzie aktywny link przez który będzie można złożyć wniosek. Zasiłki będą wypłacane do wyczerpania Funduszu.
Kategorie pracowników które będą miały prawa do zasiłku to:

 • osoby które mają założoną swoja działalność ale są zapisani w „Gestione separata INPS”;
 • osoby które mają kontrakty„co.co.co” (czyli collaborazione coordinata e continuativa);
 • rzemieślnicy;
 • handlowcy;
 • pracownicy sezonowi w sektorach turystyki i spa;
 • pracownicy rolni na czas określony;
 • pracownicy sektora rozrywki.

Osobom zatrudnionym jako opiekuni lub pomoc domowa również przysługuje zasiłek z Funduszu „Fondo per il reddito di ultima istanza”.
Dla osób które w tym okresie kontynuują ustawowo swoją pracę jak wcześniej (kierowcy, kasjerzy, farmaceuci, kioski, stacje benzynowe itd.) zostanie przyznane 100 euro dodatkowo do wypłaty miesięcznej (na „busta paga”).

Jakie pomocy dla rodziców z małymi dziećmi (poniżej 12 lat)?

Włoski Dekret przewiduje również pomoce dla rodziców którzy pracują i potrzebują opieki dla swoich dzieci które w tym okresie nie mogą uczęszczać do szkól ponieważ od miesiąca szkoły są zamknięte. Pomoc ta przewiduje wypłatę bonusa w wysokości 600 euro (bonus baby sitter) lub 1.000 euro jeśli rodzic sam wychowuje dziecko lub pracuje w zakresie usług szpitalnych (lekarze, pielęgniarki, naukowce).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek do INPS aby otrzymać zasiłek („indennità”) może zostać złożony bezpośrednio przez internet na stronie INPS  (trzeba posiadać PIN) lub z pomocą Patronatu lub CAF. Usługi te odbywają się zdalnie, wystarczy wypełnić wniosek oraz przesłać dokumenty pocztą elektroniczną. W ramach bezpieczeństwa przed zagrożeniem zarażenia, pełnomocnictwo może zostać podpisane oraz wysłane również pocztą elektroniczną – następnie, jak ustanie zagrożenie – trzeba będzie się zgłosić osobiście do Patronatu aby złożyć podpis na pełnomocnictwie.
Kancelaria świadczy usługi w ramach pomocy wypełnienia dokumentacji.
Co dodatkowo przewiduje Dekret „Cura Italia”?
Dodatkowo, dla wszystkich obywateli, zostały podjęte następujące działania:

 • zawieszenie płatności podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • przedłużenie urlopów na Cassa integrazione do 9 tygodni;
 • zrównanie kwarantanny z chorobowym zwolnieniem lekarskim;
 • przedłużenie o 12 dni pozwoleń na opiekę nad chorym krewnym;
 • zawieszenie spłaty raty kredytów bankowych, leasingow oraz pożyczek;
 • zawieszenie przeglądu auta (na 3 miesiące);
 • zawieszenie opłacenia składki ubezpieczeniowej auta (od 15 do 30 dni)
 • zawieszenie odnowienia dowodów tożsamości (carta identità – do 31.08.2020 r.);
 • odroczenie rozpraw cywilnych oraz karnych po 15 kwietnia 2020 r.