Kancelaria zajmuje się sprawami windykacji należności we Włoszech. Pierwszy krok windykacji długów polega na wysłaniu dłużnikowi listu z wezwaniem do zapłaty w którym ostrzega się o podjęciu kroków sądowych z obarczeniem dłużnika na wszystkie kosztów które za tym idą. List musi zostać wysłany zanim minie termin przedawnienia (zwykle jest to termin 10 lat, lecz w niektórych przypadkach jest to termin „skrócony” do roku – jak np. w przypadku wierzytelności transportowych). Po otrzymaniu listu dłużnik może zdecydować się na dobrowolne spłacenie długu w jednej racie lub prosząc o rozłożenie długu na kilka rat, co zwykle pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z procesem sądowym dla wierzyciela (który opłaca „z góry” koszta sądowe oraz honoraria adwokackie) oraz następnie dla dłużnika który ostatecznie jest skazany na zwrot wszystkich kosztów wierzycielowi.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego które pozwala na skonfiskowanie dóbr dłużnika.

Jeśli dłużnik dobrowolnie nie zapłaci po otrzymaniu wezwania, następnym krokiem jest złożenie wniosku w Sądzie o nakaz do zapłaty. Jest to szybka procedura która odbywa się bez rozpraw, na podstawie złożonych dokumentów. Tylko w przypadku odwołania od nakazu (na które dłużnik ma 40 dni) może odbyć się proces ordynarny w którym mogą zostać przesłuchani świadkowie, jednak gdy chodzi o nieopłacone faktury, zwykle nie ma podstaw do odwołania.
Tak otrzymany tytuł egzekucyjny pozwala na zajęcie kont bankowych dłużnika lub skonfiskowanie dóbr z majątku firmy jeśli dłużnikiem jest firma, np. w jej siedzibie.

Co jeśli wierzyciel nie posiada numeru konta bankowego dłużnika aby skonfiskować swoje należności?

Windykacja należności we Włoszech jest ułatwiona na korzyść wierzyciela jeśli ten nie ma informacji o kontach bankowych, nieruchomościach, autach czy o majątku osoby lub firmy z której musi ściągnąć dług. W tym zakresie składa się oddzielny wniosek do Prezesa Sadu (załączając już otrzymany tytuł egzekucyjny z nakazem do zapłaty) który autoryzuje śledztwo przez Urząd skarbowy. Tak otrzymaną autoryzacje składa się w Urzędzie skarbowym (Agenzia delle Entrate) która w kilka dni wystawia raport jakie konta lub nieruchomości lub inne dobra posiada osoba lub firma – czyli dłużnik – , na których wtedy można wykonać egzekucje.
Tytuł egzekucyjny jest zawsze ważny, wystarczy go odnawiać aktem który ma ważność 90 dni. W tym czasie musi zostać wykonana egzekucja, inaczej akt znów trzeba odnowić powiadomieniami do firmy dłużniczej.

Jakie są koszta windykacji długów we Włoszech?

Koszta windykacyjne są ponoszone przez wierzyciela który otrzymuje następnie zwrot kosztów przez dłużnika w momencie dobrowolnego spłacenia należności po wezwaniu do zapłaty przez adwokata lub w momencie wykonania egzekucji po otrzymaniu sędziwego nakazu do zapłaty (do należności są doliczane koszta sądowe i adwokackie przez Sędziego).

Kiedy najlepiej rozpocząć windykacje?

Statystyki pokazują że im wcześniej zostanie rozpoczęta procedura windykacyjna, tym większe szanse są na odzyskanie pełnych należności. Proszę się zapoznać z grafikiem umieszczonym poniżej który pokazuje szanse odzyskania długu z upływem czasu. Z biegiem czasu szanse na odzyskanie długu maleją ponieważ osoba lub firma która ma problemy finansowe może pogrążyć się w coraz większy kryzys który często kończy się zamknięciem firmy – po czym wierzyciel ma oczywiście nikłe szanse na odzyskanie czegokolwiek.

windykacja należności we Włoszech