Zatrzymanie ciężarówek we Włoszech za wykroczenia przepisów np. brak listu przewozowego CMR lub brak świadectwa kierowcy”.

Często w transporcie miedzynarodowym włoska policja zatrzymuje ciężarówki na zagranicznych rejestracjach. Szczególną kontrolą przez policje jest dotknięty północny obszar Włoch, który jest jednym z najważniejszych szlaków transportowych w Europie.

W trakcie kontroli dochodzi do stwierdzenia złamania przepisów takich jak art. 46 włoskiej ustawy 298/74 czyli przewóz towarów bez międzynarodowego zezwolenia lub z jego nadużyciem, co skutkuje również zatrzymaniem pojazdu. Policja włoska interpretuje ten przepis bardzo szeroko (np. za brak listu przewozowego CMR, przewoźnik zostaje skazany na 4.130,00 euro kary a jego pojazd zostaje zatrzymany na 3 miesiące na parkingu depozytowym, art. 207 kodeksu drogowego).

Koszta parkingowe za depozyt mogą zostać obniżone poprzez przestawienie zatrzymanego auta na inny parking – prywatny, np. plac zaprzyjaźnionej firmy – po wypełnieniu wszystkich formalności (potrzebne jest upoważnienie ze zgodą właściciela parkingu). W każdym przypadku do przestawienia auta musi dojść po 60 dniach postoju, ponieważ inaczej własność pojazdu przechodzi na właściciela depozytu.

Przewożony ładunek nie podlega zatrzymaniu, dlatego można go przeładować na inny pojazd.

Jak odbywa się odwołanie od mandatu?

Przyjęcie mandatu i jego opłacenie jest jednoznaczne z przyznaniem się do winy i zamyka drogę odwołania do wyższej instancji.

Dlatego lepiej jest ewentualnie opłacić kaucje aby pozostawić możliwość odwolania się od mandatu oraz kary zatrzymania pojazdu.

Odwołanie należy złożyć do Prefekta lub Sędziego Pokoju. Niektóre kary nie podlegają skardze bezpośrednio do Sędziego, co wydłuża czas trwania procesu odwoławczego, ponieważ Prefektura ma 90 dni na odpowiedz, dopiero następnie, w przeciągu 30 dni, można się odwołać od tej decyzji.

Istnieją jednak elementy prawne które pozwalają stwierdzić ze również w tych przypadkach to Sąd jest organem właściwym do odwolania się bezpośrednio, co pozwoli na szybsze rozwiazanie sprawy. Wniosek odwoławczy powinien zostać złożony razem z prośba o zawieszenie kary zatrzymania pojazdu na czas trwania procesu jeśli istnieją do tego warunki. Taki wniosek zostaje rozpatrzony w przeciągu paru tygodniu, natomiast rozprawa głowna może zostać wyznaczona nawet kilka miesięcy pozniej (dlatego bardzo ważna jest prośba o zawieszenie kary). Po wysłuchaniu stron Sąd wydaje wyrok, od którego także przysługuje odwołanie, ale już do Sądu cywilnego.

Odwołanie musi zostać sporządzone w języku włoskim.

Kancelaria Avv. Emilia Kruk ma istotne doświadczenie z pozytywnymi wynikami w sprawach dotyczących tego przedmiotu.

Służymy usługą prawną na terenie całych Włoch poprzez sieć włoskich pełnomocników.